Básnické čtení: Toto je môj coming out

 19. 8.
 18:00 - 18:30
 Komorní stage
 30 min
Ilustrační fotka programu

Sbírka básní vznikla jako pomyslná odpověď na hrůzný manifest vraha dvou queer lidí před bratislavským klubem Tepláreň. A vy uslyšíte básně přímo od jejich autorů.

Mike Gavlák je neustále se měnící konstantou, vyhořívající hromádkou neštěstí. V jeho tvorbě se výrazně odráží jeho psychika a všemožné diagnózy. V současnosti pracuje v sociálních službách a sní o studiu psychologie, ačkoliv nastupuje na sociální práci. V roce 2021 publikoval v časopisu Ink.  

Antonín Zhořec je koordinátor dobrovolnictví v Amnesty International a queer aktivista. Studuje hispanistiku na FFUK, polopravidelně se účastní autorských čtení. Texty publikoval na webu revue Prostor, na teletextu Nedělní chvilky poezie a v antologii Toto je môj coming out (Adolescent, 2022). V letošním roce byl oceněn druhým místem v Literární ceně Vladimíra Vokolka a získal čestné uznání v Literární soutěži Jiřího Červenky.

Jan Horský pochází z Dubé u České Lípy. V Praze studuje český jazyk a literaturu na FF UK. Teď hledá práci a podílí se na organizaci festivalu Podtvrzí. Spolupořádá autorská čtení. Poezii publikovalx v Psím Víně, Revue Prostor, na Teletextu a v queer antologii Toto je môj coming out (Adolescent, 2022). Případně si upublikne nebásnickým textem v časopise. V roce 2022 získalx zvláštní cenu poroty v Literární soutěži Františka Halase a připravuje sbírku v nakladatelství Adolescent.