Oficiální zahájení Most Pride 2023

 19. 8.
 12:30 - 12:35
 Hlavní stage
 5 min
Ilustrační fotka programu

3, 2, 1 - Most Pride 2023 je tu!