Hatespeech v online prostoru a jak ji řešit

 19. 8.
 15:30 - 16:15
 Komorní stage
 45 min
Ilustrační fotka programu

Workshop o hatespeech v online prostoru si připravili zástupci nevládní organizace In IUSTITIA. Tato organizace se zabývá předsudečným násilím v celé jeho šířce a pomáhá jeho obětem v Česku. Provozuje poradnu Justýna, vzdělává v této oblasti odborníky i ohrožené komunity a informuje prostřednictvím realizovaných výzkumů. Motto organizace zní: Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.